Heini-Maria Pietiläkansikuva

Julkaisun esittely

Kuinka korkeakoulussa voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu korkeakouluyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa?

Tässä julkaisussa esitellään opiskeluhyvinvointityön organisoitumista korkeakouluympäristössä. Pohjana tarkastelulle on To Care, To Dare, To Share (CDS) -hankkeessa (2009–2011) tehty selvitystyö opiskeluhyvinvointityön toimintamalleista suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. Julkaisussa kuvataan JAMKin opiskeluhyvinvointityön kokonaisuus palvelukartan muodossa. Lisäksi tarkastellaan opintopsykologista ohjausta osana korkeakouluohjausta tilastollisen aineiston valossa. 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 30
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN 1795-3766
ISBN 978-951-830-449-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 41 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa ilmainen verkkojulkaisu