Yhdeksän koulutusohjelman ristiinarvioinnit

Tekijät: Tero Janatuinen (toim.)

Julkaisun esittely

Ristiinarviointi on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetty koulutusohjelmien laadun parantamismenettely. Tässä julkaisussa on raportoitu yhteenvedot yhdeksän koulutusohjelman ristiinarvioinnista. Arvioidut ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutusohjelmat ovat Degree Programme in Logistics Engineering, palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Arvioidut ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutusohjelmat ovat automaatioteknologian koulutusohjelma, Degree Programme in Information Technology, logistiikan koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 21
Koulutusyksiköt: Hallintoyksikkö
ISSN 1795-3766
ISBN: 978-951-830-243-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 121 s.
Hinta:
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.