Automaatiotekniikan, ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien ristiinarviointiraportit

Tekijä(t): Tero Janatuinen (toim.)

Julkaisun esittely

Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia kehitetään ristiinarvioinnein, jotka ovat myös osa korkeakoulun kansallisesti auditoitua laadunvarmistusta. Menettelylle on ominaista monialaisuus, joka hyödyntää eri alojen asiantuntemusta.

Julkaisu sisältää kolmen koulutusohjelman ristiinarviointiraportit (automaatiotekniikka, ohjelmistotekniikka ja tietotekniikka). Koulutusohjelmien vahvuus on alueen työelämän tarpeisiin vastaaminen. Hyvänä käytäntönä voidaan esiin nostaa opintojaksojen puolivälissä kerättävä välipalaute. Koulutusohjelmien yhteisiä haasteita ovat muun muassa kansainvälisen toiminnan sekä arviointikäytänteiden kehittäminen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 15
Koulutusyksiköt:  Teknologiayksikkö
ISSN 1795-3766
ISBN 978-951-830-171-7
Julkaisuvuosi: 2009
Laajuus: 104s.
Lisätiedot

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.