Jyväskylän ammattikorkeakoulukansikuva

Tekijät: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2018 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta. Vastaava tutkimus on toteutettu myös vuosina 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017, mikä mahdollistaa tulosten vertailun aikaisempiin vuosiin ja mahdollisten muutos-trendien arvioinnin.

Tutkimuksessa selvitettiin spontaaneja mielikuvia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta avoimilla ja strukturoiduilla kysymyksillä, Jyväskylän kaupungin vaikutusta hakijoiden mielikuviin sekä koulutusohjelmien roolia ja mielikuvaa hakijajoukossa. Tarkasteltiin myös eri tiedonhankintakanavien roolia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahvuuksia ja heikkouksia.

Pitkittäistutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että mielikuvissa Jyväskylän ammatti-
korkeakoulusta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen tutkimusvuoden aikana. Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui 1133 hakijaa, mikä tarkoittaa 19,3 %:n vastausprosenttia (1133/5883).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 32
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-505-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-506-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 80 s.

Aiheeseen liittyvää

Hakijatutkimus 2017

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta. Vastaava tutkimus on toteutettu myös vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016, mikä mahdollistaa tulosten vertailun aikaisempiin vuosiin ja mahdollisten muutostrendien arvioinnin.

Näytä lisää