Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta. Vastaava tutkimus on toteutettu myös vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016, mikä mahdollistaa tulosten vertailun aikaisempiin vuosiin ja mahdollisten muutostrendien arvioinnin.

Tutkimuksessa selvitettiin spontaaneja mielikuvia JAMKista avoimilla ja strukturoiduilla kysymyksillä, Jyväskylän kaupungin vaikutusta hakijoiden mielikuviin sekä koulutusohjelmien roolia ja mielikuvaa hakijajoukossa. Tarkasteltiin myös eri tiedonhankintakanavien roolia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun mielikuvaa IP-analyysilla.

Pitkittäistutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että mielikuvissa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen tutkimusvuoden aikana. Vuonna 2017 tutkimukseen vastasi 1371 hakijaa, mikä tarkoittaa 23 %:n vastausprosenttia (1371/6024).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 31
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-461-9 (Painettu)
ISBN 978-951-830-462-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 120 s.

Lataa ilmainen verkkojulkaisu