Ammatillisen opettajankoulutuksen, palveluliiketoiminnan ja terveyden edistämisen koulutusohjelmien ristiinarviointiraportit

Tekijä(t): Tero Janatuinen (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia kehitetään ristiinarvioinnein, jotka ovat myös osa korkeakoulun kansallisesti auditoitua laadunvarmistusta. Menettelylle on ominaista eri alojen asiantuntemuksen hyödyntäminen.

Julkaisu sisältää kolmen koulutusohjelman ristiinarviointiraportit (ammatillinen opettajankoulutus, palveluliiketoiminta ja terveyden edistäminen). Koulutusohjelmien vahvuus on niiden läheinen yhteys työelämään. Tarve koulutusohjelmille on selkeästi lähtöisin työelämästä ja opiskelijat tuovat työssä hankitun kokemuksensa mukaan koulutukseen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen haasteena on tunnettuuden lisääminen työelämässä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 16
Yksikkö: JAMK Hallinto
ISSN 1795-3766
ISBN 978-951-830-181-6
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 103 s.Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.