Koulutuksen kehittämisen vuosikatsaus 2013

Tekijät: Tiia Isohanni, Antti Laaksonen & Riitta Virtanen

Julkaisun esittely

Julkaisussa käsitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulussa v. 2013 toteutettuja oppimisen laadun kehittämiseen liittyneitä kolmea eri kartoitusta ja arviointia tuloksineen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on opiskelijalähtöinen prosessi, jolla tähdätään opintojen joustavuuteen ja yksilölliseen opintojen kulkuun.

JAMKin ohjausjärjestelmän nykytilan toimivuutta arvioivassa kyselyssä nousi esille sekä ohjauksessa hyväksi havaittuja käytänteitä että useampia kehittämiskohteita. Samalla voitiin kuitenkin todeta, että ohjauksen perusasiat ovat JAMKissa kunnossa.

Julkaisuun on koottu myös JAMKin opiskelijoilta kartoitettuja näkemyksiä ja kehittämisajatuksia opetuksen laadusta ja joustavista oppimismahdollisuuksista.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 25
Yksikkö: JAMK Hallinto
ISSN 1795-3766
ISBN: 978-951-830-302-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 158 s.
Hinta: -
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.