Monikulttuurisuuden kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Tekijät: Kaisa Kivelä & Maarit Miettinen

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa tarkastellaan monikulttuurisen toiminnan arviointia ja kehittämistä ammatillisissa oppilaitoksissa ja tähän liittyviä haasteita VOIMAAMO -hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta. VOIMAAMO -hanke on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke (opetustoimen henkilöstökoulutus), jossa arvioitiin ammatillisten oppilaitosten nykyisiä monikulttuurisuuteen liittyviä käytäntöjä sekä henkilöstön monikulttuurisuusosaamista. Arvioinnin kohteena oli erityisesti se, millä tavoin monikulttuurisuus on huomioitu ammatillisissa oppilaitoksissa, ja mitä esteitä ja mahdollisuuksia henkilöstö näkee monikulttuuriselle pedagogiikalle sekä sen kehittämiselle. Raportti kuvaa arviointiprosessia ja sen keskeisiä tuloksia, sekä pohtii osaamiskartoitusten hyötyä täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Julkaisua voivat hyödyntää ammatilliset oppilaitokset, opettajien täydennyskouluttajat ja kaikki monikulttuurisen opetuksen parissa työskentelevät henkilöt

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 26
Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN 1795-3766
ISBN: 978-951-830-313-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 59 s.
Hinta: -
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu