Uuden etsintä ja managerialismin kahleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Tekijät: Markku Sotarauta, Päivi Myllykangas ja Tapio Varmola

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa on kehitetty osana Keski-Suomen innovaatio- ja kehittämisjärjestelmää. Toiminnan merkitys koulutustehtävän rinnalla on ollut suuri.

Ammattikorkeakoulu toteutti ulkopuolisen TKI-toiminnan arvioinnin vuonna 2011. Hedelmällinen arviointiprosessi tuotti tuloksena käsillä olevan raportin TKI-toiminnan nykytilasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arviointiprosessi ja raportti suuntaavat kehittämistyötä jatkossa. Raportti kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan nykytilasta, mutta se tarjoaa näkökulmia myös kansalliseen keskusteluun ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan asemasta ja nykytilasta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17
Yksikkö: JAMK Hallinto
ISSN 1795-3766
ISBN 978-951-830-190-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 56 s.
Hinta:
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

 

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.