Anne Mäntysaari, Anne Törn-Laapio & Henna Siltanen (toim.)

jamkjulk2702019_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Tutkimustiedolla on merkittävä rooli palveluliiketoimintaosaamisen ja matkailu- ja ravitsemisalan kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tutkimustietoa on tarpeen jakaa tehokkaammin ja siten myös tiivistää yhteistyötä alan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä.

Tässä julkaisussa esitellään, millaista yhteistyö voi olla matkailu- ja ravitsemisalan korkeakoulutuksen ja elinkeinoelämän välillä sekä miten soveltavan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alan elinkeinoelämän kehittämisessä. Julkaisu on tarkoitettu etenkin matkailu- ja ravitsemisalan kehittäjille, elinkeinon edustajille ja alan asiantuntijoille, opiskelijoille ja korkeakoulujen henkilöstölle.

Julkaisun ensimmäisessä luvussa esitellään yhteistoimintamalli ja tarkastellaan opinnäytetöitä elinkeinon kehittäjinä. Julkaisun toinen luku koostuu erilaisista ammattikorkeakoulun ja elinkeinon yhteistoteutuksista.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 270
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-536-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-537-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 109 s.

Lataa avoin julkaisu