Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä

Maija Hirvonen (toim.)

Julkaisun esittely

Julkaisu Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen – Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä on yhteistyön tulos.
Se pohjautuu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen vuonna 2012 laadittuihin laatusuosituksiin. Julkaisun kirjoittajina toimivat kaikkien viiden Ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajankoulutuksen opettajat, jotka kaikki ovat kokeneita erityisopetuksen kehittäjiä. Julkaisu on suunnattu Ammatillisten opettajakorkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstön käyttöön. Julkaisussa kuvataan aluksi inklusiivista koulutusta ammatillisen toisen asteen näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään ammatillisen erityisopettajankoulutuksen lähtökohtia ja toteutusmalleja. Ammatillisen erityisopetuksen perspektiivistä julkaisussa kuvataan motivaation merkitystä ammattiopinnoissa, moniammatillisen ja verkostoituvan työotteen tärkeyttä sekä uusien, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ammatillisessa erityisopetuksessa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 203
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-389-6 (Painettu)
ISBN 978-951-830-390-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 82 s.
Hinta: -