Terveyden ja toimintarajoitteiden arvioinnin käsikirjan osat 2 & 3

Suomentanut Jaana Paltamaa

Julkaisun esittely

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) on Maailman terveysjärjestön (WHO) geneerinen terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä, jonka seitsemän eri versiota eroavat pituudeltaan ja toteutustavoiltaan.

WHODAS 2.0 perustuu Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen (ICF) luokituksen kuvauskohteisiin.  WHODAS 2.0:ssa vastaajaa pyydetään arvioimaan terveydentilan vaikutuksia toimintakykyyn viimeisten 30 päivän aikana kuudella osallistumisen aihe-alueella; 1) ymmärtäminen ja yhteydenpito, 2) liikkuminen, 3) itsestä huolehtiminen, 4) ihmissuhteet, 5) arkitoimet ja 6) yhteisöön osallistuminen. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, vammoja sekä mielenterveys-, tunne-elämän, alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön ongelmia.

Tämä käsikirja sisältää WHODAS 2.0 -käsikirjan osien 2 ja 3 suomennokset. Osa 1 löytyy englanninkielisestä julkaisusta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 186
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-347-6 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-348-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 123 s.
Lisätiedot: jaana.paltamaa(at)jamk.fi

Lataa avoin julkaisu

Lue lisää