Nuorten ryhmätoiminta työelämätaitojen, osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistajana

Sanna Peltola (toim.)

jamkjulk2662019_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

ViVo – Virtaa ja voimaa hankkeessa toteutettiin työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten vapaaehtoista ryhmätoimintaa Jyväskylässä ja Saarijärvellä Ryhmätoiminnan tavoitteena oli vahvistaa nuorten työelämätaitoja, aktiivisuutta työmarkkinoilla ja osallisuutta nuorten omiin tavoitteisiin, ideoihin sekä kokeiluihin perustuen. Ryhmien yhteistoimintaprosessia johtivat hankkeeseen palkatut ryhmänvetäjät, jotka toimivat tiivisti nuorten kanssa.

Tässä julkaisussa kuvataan ajankohtaista toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa missä ViVon ryhmätoimintaan osallistuneet nuoret elävät. Miten hyvinvointi näyttäytyy nuorten aikuisten elämässä. Miten liikunnallinen elämäntapa tukee arjessa toimimista ja miten luovan toiminnan keinoin voidaan vahvistaa elämäntaitoja. Julkaisussa kerrotaan myös käytännön kokemustietoa ryhmätoiminnan toteutusmallista, mitä kahden vuoden aikana on kertynyt.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 266
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-529-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 49 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana

Tässä julkaisussa kuvataan Hyvinvointikioski-hankkeen aikana toteutettuja palvelukokeiluita ja asiakaskokemuksia sekä esitetään malleja ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen pohjautuvan terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseksi kunnissa.

Näytä lisää