Työkaluja pk-yritysten esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden parantamiseen

Tekijät: Marianne Ekonen, Juha Timonen, Sirpa Koponen, Anna-Maija Lämsä, Jaana Saarisilta, Hanna Hauvala, Maija Haaranen & Hannele Salminen

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu esittelee käytännönläheisiä ratkaisuja työurien pidentämiseen johtamisen keinoin. Julkaisussa esiteltävät työkalut on luotu yhdessä pk-yritysten kanssa vastaamaan esimiestyön tyypillisimpiin haasteisiin. 

Kehitettäviä teemoja yrityksissä olivat oman työn merkityksen hahmottaminen suhteessa yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, perustehtävän kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen koko organisaatiolle sekä vuorovaikutus ja viestintä eri tilanteissa, erityisesti strategiaprosessissa, palavereissa, kehityskeskusteluissa ja palautteen annossa. 

Näistä teemoista kehitettiin julkaisussa esiteltävät konkreettiset työkalut: työyhteisön visualisointi, palautteen nelikenttä, oikeiden asioiden äärellä, strategia käytäntöön, kommunikaatioleija ja kehity keskustellen. Julkaisu pohjautuu vuosina 2011–2014 toteutettuun Uudistava johtaminen -projektiin.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 183
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-341-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-342-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 69 s.

Lataa avoin julkaisu