Kirsi Knuuttila (toim.)

kansikuva

Julkaisun esittely

Tekstiiliteollisuus on globaalisti toiseksi eniten luonnonvaroja kuluttava toimiala ja tuottaa valtavan määrän jätettä. Viimeistään vuonna 2025 Euroopan Unionin jäsenmaiden tekstiilijäte on erilliskerättävä ja sille on kehitettävä uudelleenkäyttöä. Tulevaisuudessa luonnonvaroja käytetäänkin entistä tehokkaammin kierrättämällä jo käyttöönotettuja raaka-aineita ja korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla.

Tähän julkaisuun on koottu käytännönläheistä tietoa useista uusista ja uuteen käyttöön otetuista bio- ja kierrätyspohjaisista tekstiileistä sekä nahkaa korvaavista materiaaleista eri näkökulmista. Kokemuspohjainen tieto perustuu Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toteuttamaan yli 30 työpajaan, joissa perehdyttiin materiaalien työstettävyyteen, käytettävyyteen ja soveltuvuuteen erilaisiin tuotteisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu puolestaan testasi materiaalien ominaisuuksia, kuten taittuvuus, rypistyvyys, palautuvuus, lujuusominaisuudet, mittamuutokset pesemisen seurauksena, vedenhylkimis-, kastumis- ja kuivumisominaisuudet, palo-ominaisuudet sekä pesussa vapautuvia mikromuovijäämiä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 282
Koulutusyksikkö: JAMK Teknologiayksikkö (Biotalous)
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-569-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-570-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 135 s.

Lataa avoin julkaisu