Toimintamalli ja työkirjakansikuva

Toimittajat: Merja Karjalainen, Maarit Korva, Tytti Pintilä & Kati Sahlman 

Julkaisun esittely

AVOT-hankkeessa (ESR 2015-2018) luotiin ketterä ja kestävä, työelämälähtöiseen yhteistyöhön ohjaava toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen järjestämiseksi ja uudenlaisten osaamiskokonaisuuksien rakentamiseksi. Osaamiskokonaisuuksia kehitettiin kolmella pilottialalla: 1) biotalous- ja ympäristöalalla, 2) sosiaali- ja terveysalalla sekä 3) informaatioteknologia-alalla. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen keskeinen tulos, pilotoinnin ja mallinnustyön kautta syntynyt työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalli. Malli sisältää seitsemän yhteistyötä ohjaavaa vaiheetta.

AVOT-hankkeen verkkosivuilta löytyy myös toimintamallin verkkopohjainen ja kaikille avoin työkirja

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISBN 978-951-830-492-3 (PDF)
ISSN-L 1456-2332
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 72 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu