Tekijät: Sirpa Valkama ja Riitta Ala-Luhtala (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toteuttanut ja koordinoinut Tunne- ja turvataidot osaamiseksi (TuTa) hanketta vuosina 2012–2014. Hankkeen lähtökohtina olivat lapsen oikeudet sekä ennaltaehkäisevä, lapsen hyvinvointia edistävä kehittämistyö. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, Jyväskylän Yliopiston, Onerva Mäen koulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeessa oli lisäksi mukana muita aihepiirin ammattilaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti hankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää työmenetelmiä ja osaamista ennaltaehkäisemään lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista. 

Julkaisussa käsitellään tunne- ja turvataitoaiheita ihmisoikeuksien, erityisesti lasten oikeuksien näkökulmasta. Julkaisussa on tutkimustietoa lapsiin kohdistuneesta kaltoinkohtelusta, lapsen kuulemisesta ja lapsen osallistamisesta, tunne- ja turvataitokasvatuksesta, turvakeskustelusta sekä tunne-ja turvataitokoulutuksesta ammattihenkilöille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 194
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-364-3 (Painettu) 
ISBN 978-951-830-365-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 79 s.