Tekijät: Pekka Risku, Sirpa Laitinen-Väänänen, Anna-Liisa Ojala, Anna-Kaisa Tiihonen & Hannele Torvinen (toim.)

kansikuva - cover page

Julkaisun esittely

Tulevaisuuden opettajuus! Kutsumme Sinut ammatillisen koulutuksen opettaja, opettajaopiskelija, koulutuksen kehittäjä ja uudistaja keskustelemaan opettajuuden muutoksesta laajenevissa oppimisen ympäristöissä. Tulevaisuuden opettajuutta haastavat pedagogisesti mielekkäät osaamisen ja arvioinnin käsitteet ja käytännöt, jatkuvan oppimisen kysymykset sekä dialogisten ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Julkaisun kantavina periaatteina ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Erityisen äärellä olemme niin opetussuunnitelmien kuin opettajuuden identiteettipositioidenkin näkökulmista. Kun pohditaan koulutuksen kehittämistä ja opettajuutta tulevaisuudessa, ei voida unohtaa koulutuksen johtamista, oppilaitosten saavutettavuutta tai globaalia vastuutakaan. Kirjoittajat ovat opettajan pedagogisten opintojen, ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajan koulutuksen opettajankouluttajia JAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä kumppaneitamme.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 283
Koulutusyksikkö: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-571-5 (Painetttu)
ISBN 978-951-830-572-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 262 s.

Lataa avoin julkaisu