Asta Suomi & Riitta Ala-Luhtala (toim.)

kuvituskuva: kirjan kansi

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu sisältää Yksissä-hankkeen (2018–2020) toimijoiden artikkeleita. Kirjoittajat ovat hanketoimijoita sekä yhteistyökumppaneita. Pääosassa ovat hankeen tavoitteet ja sisällöt: teoriaviitekehyksenä, hankkeen suunnan näyttäjinä sekä hankkeen tuloksina. Artikkelit koskettavat maaseudun yrittäjien ja yksinäisten ihmisten ymmärtämistä perheen, parisuhteen, sukupolvia ylittävien ketjujen ja vaatimusten ympäröiminä.

Artikkeleissa maaseudun arki todellistuu toimijoiden työtapoina sekä hankkeessa tehtyjen interventioiden esittämisenä ja arviointeina. Valikoidut asiakasesimerkit (pariskunnat ja yksin elävät) elävöittävät ja inhimillistävät artikkeleiden sanomaa. Keskeinen sanoma asiakkaiden kertomuksissa on toiveikkuuden maailma elämän kiperissä hetkissä.

Yksissä-hanke pilotoi, jätti asiakastyöhön sekä osaksi palveluita uusia työtapoja: tiloille tehtyjä tilakäyntejä, parisuhdeoppaan, PariAsiaa-formaatin sekä matalan kynnyksen interventioita eri toimijoiden yhteistyönä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 291
Koulutusyksikkö: JAMK Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-588-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-589-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 156 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu