Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä?

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä kirjassa käsitellään kehittämistyötä ja -tutkimusta toimintatutkimuksen (action research) muotona, sen taustoja, suhdetta muihin tutkimusmenetelmiin, käytännön toteutusta ja sitä, miten toimintatutkimuksesta kirjoitetaan opinnäytetyö. 

Kirja pyrkii olemaan hyvin käytännönläheinen ja opasmainen, jotta teoksesta olisi todellista hyötyä opinnäytetyön kirjoittajalle. 

Kirjassa esitetään myös muutosprosessin kehittämismalleja, joita voidaan hyödyntää opinnäytetyössä niin, että työn tieteellisyys tulee varmistettua. 

Jorma Kananen on toiminut useita vuosia metodologian opettajana ja kirjoittanut useita oppikirjoja kvalitatiivisesta, kvantitatiivisesta ja toimintatutkimuksesta. 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 185
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-345-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-346-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 179 s.

Loppuunmyyty