Kirsi Knuuttila (toim.)

jamkjulk2982021_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Suomen kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta ja saavuttamaan hiilineutraaliuden 2030 mennessä. Ammattikorkeakouluilla onkin oma tärkeä roolinsa osaamisen kehittäjänä, kun yhteiskunta ja työ- ja elinkeinoelämä siirtyvät kohti kestävämpää toimintaa. Opiskelijoiden tietoihin ja taitoihin vaikutetaan parhaiten sisällyttämällä kestävää kehitystä luontevaksi osaksi oppimista. Asenteisiin vaikuttaa merkittävästi se, miten ammattikorkeakoulut ja niiden henkilöstöt toimivat. Tämä julkaisu tarjoaa ratkaisuja ammattikorkeakoulujen oman hiilineutraaliuden eteenpäin viemiseen, painottuen erityisesti organisaation kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistäviin ratkaisuihin. Julkaisussa kuvataan hiilineutraaliutta edistäviä tavoitteita, toimenpiteitä ja niiden seurantaan soveltuvia mittareita.

Julkaisu toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa, jota koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 298
Koulutusyksikkö: JAMK Teknologiayksikkö (Biotalous)
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-609-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2021
Laajuus: 90 s.
Lisätiedot: Saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Kestävän kehityksen kysely Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Tämä tutkimusraportti käsittelee kestävän kehityksen kyselyä, joka tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille vuoden 2020 tammikuussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on jo vienyt esimerkiksi ruokapalveluun ja jätteiden kierrättämiseen liittyviä avauksia käytäntöön. 

Näytä lisää