Tekijä(t): Annu Niskanen & Riitta Virtanen (toim.)

Julkaisun esittely

Taidatko tunnistamisen? -julkaisu on kolmas osa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämistyön jatkokertomukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tässä julkaisussa pohditaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä tunnistajan haasteita ja mahdollisuuksia niin korkea-asteen, ammatillisen toisen asteen kuin aikuiskoulutuksen näkökulmista.

Julkaisun kirjoittajat ovat ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä yhteistyökumppaneita Suomesta ja Baltian maista. Artikkelit tarkastelevat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teoreettisia taustoja ja filosofisia kysymyksiä sekä erilaisten hankkeiden kautta kehitettyjä menetelmiä, välineitä ja prosesseja.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, arviointi ja tunnustaminen on haasteellinen prosessi, joka edellyttää tiivistä ja avointa yhteistyötä. Toivomme, että julkaisun yhdeksän artikkelia tarjoavat lukijalle näkökulmia sekä toimivat keskustelun ja pohdintojen jatkajina ja avaajina.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 92
Koulutusyksiköt: ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-145-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 111 s.
Painettu versio on loppuunmyyty.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu