Kohti kaikille yhteistä ammatillista oppilaitosta 

Maija Hirvonen (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu on syntynyt kahdesta syystä. Ensinnäkin ammatillisen koulutuksen muutokset ovat muuttaneet vuosikymmenten kuluessa ja muuttavat edelleen erityisopetuksen tavoitteita, tehtäviä ja käytäntöjä, mutta ennen kaikkea sen reunaehtoja. Muutos on seurannut samoja periaatteita, mitä muillakin sektoreilla on tapahtunut: yhdistämisen kautta suurempiin toimintayksiköihin, pyrkimys synergiaetuihin ja säästöihin. 

Toinen syy tämän julkaisun syntymiseen on se, että meiltä puuttuu konkreettisia ja käytännöllisiä kuvauksia siitä, kuinka erityisopetusta suunnitellaan, koordinoidaan ja arvioidaan isoissa koulutusyksiköissä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta ennen kaikkea sen hyöty kohdistuu ammatillisen oppilaitoksen erityisopetuksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaaville henkilöille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 201
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-385-8 (Painettu)  
ISBN 978-951-830-386-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 87 s.
Hinta: -