Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen 2015

Tekijät: Ulla Mutka, Sirpa Laitinen-Väänänen, Irmeli Maunonen-Eskelinen & Hanna Laakso

Julkaisun esittely

Tämä raportti on puheenvuoro niihin johtamis- ja kehittämishaasteisiin, joita oppilaitosten digitalisoitumiskehitys on tuonut mukanaan.

Keskisuomalaisissa toisen- ja korkea-asteen oppilaitoksessa tehtyjen haastatteluiden ja verkkokyselyn pohjalta tarkastellaan sitä, miten oppilaitoksissa on vastattu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mukanaan tuomiin johtamis- ja kehittämishaasteisiin ja millaisiin ongelmiin näitä haasteita ratkottaessa on törmätty. Kirjoittajat tekevät tulosten pohjalta käytännöllisiä kehittämisehdotuksia oppilaitosten johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Raportti liittyy Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen VESTRA -projektiin, jota rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Keski-Suomen Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus.

Raportti sopii oppilaitosten johtajille, opettajille, päättäjille ja aiheesta kiinnostuneille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 199
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-383-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 106 s.
Hinta: -
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu