Kompensaatiokeinoista apua arkeen, työhön ja oppimiseen Komppaa-ryhmätoimintamallin avulla

Tekijät: Aino Alaverdyan, Liisa Mattila, Kaija Peuna-Korpioja, Tuukka Kivioja & Tiina Lautamo

jamkjulk2712019_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Komppaa-ryhmänohjaajan opas esittelee ratkaisukeskeistä toiminnallista valmennusta hyödyntävän Komppaa-ryhmätoimintamallin. Ryhmätoiminnan tavoitteena on tukea ryhmäläisiä tiedostamaan omia oppimisen piirteitään ja oppimisen haasteiden kompensaatiomahdollisuuksia sekä kokeilemaan eri kompensaatiokeinoja arjen, työn ja/tai oppimisen tehtävissä että koostamaan niitä henkilökohtaiseen Komppaa-korttiin.

Komppaa-ryhmät ovat suunnattuna niille henkilöille, joilla on tunnistettuja tai/ja koettuja oppimisen vaikeuksia sekä tarvetta ja halua löytää toimivia ratkaisuja haasteelliseksi koettuihin tehtäviin. Ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa ryhmäläisten minäpystyvyyden kokemusta ja tukea heidän arjen toimijuuttaan sekä osallisuuden kokemustaan. Opas on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin -kehittämishankkeen (1.2.2018–31.1.2020) yhtenä tuotoksena.

Oppaassa kuvataan ryhmätoimintamallin teoreettisia lähtökohtia sekä sen sisältöä että näkökulmia oppimisen vaikeuksien kompensoinnista aikuisuudessa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 271
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-540-1 (Painettu)
ISBN 978-951-830-541-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 181 s.

Lataa avoin julkaisu