Katariina Hakala, Seija Eskola & Maija Mäkinen (toim.)

kuvituskuva: kirjan kansi

Julkaisun esittely

Mitä on ammatillisen koulutuksen vaativa erityinen tuki? Millaista koulutusta vaativan erityisen tuen opiskelijoille järjestetään? Toteutuuko yhdenvertaisuus? Mitä voi olla vaativan erityisen tuen erityinen pedagogiikka? Mitä on vaativan erityisen tuen opiskelijan yhteiskunnallinen osallisuus?

Näihin kysymyksiin haetaan vastausta käsillä olevassa julkaisussa, joka on syntynyt kokeneiden ammatillisen erityisopetuksen ja vaativan erityisen tuen kehittäjien toimesta. Julkaisun punainen lanka on yhteistyö. Kaikki artikkelit linkittyvät siihen: yhdenvertaisuus edellyttää onnistuakseen yhteistyötä yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen, moniammatillisesti, verkottuen, monenlaisissa oppimisympäristöissä. Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen pilotti toteutettiin 2019–20 JAMKn koordinoimana.

Puheenvuorot tähän julkaisuun on kirjoitettu osana tätä pilottitoteutusta. Näistä muodostuu rikas ja elävä ajankuva ammatillisen koulutuksen arjesta vuoden 2018 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 293
Koulutusyksikkö: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-591-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-592-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 266 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa

Julkaisussa raportoidaan vuonna 2019 tehty tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisopettajien työn muutoksista heidän itsensä arvioimana. Tutkimuksen tuloksia peilattiin myös vastaaviin tutkimustuloksiin ammatillisten erityisopettajien työstä kymmenen vuoden takaa.

Näytä lisää