Esikotoutumisen mahdollisuudet kansikuvaturvapaikanhakuvaiheessa

Leila Nisula (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu syntyi OTTO – Osallistuva arki kotoutumisen tukena – Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli -hankkeen (2016–2018) tuloksena. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Julkaisussa nostetaan esille näkökulmia turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta esikotoutumiseen. Esikotoutumisen avulla vahvistetaan turvapaikanhakijoiden osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan jo turvapaikanhakuvaiheessa.

Julkaisussa esiteltävässä esikotoutumisen mallissa käsitellään neljää kotoutumista vahvistavaa eri osa-aluetta. Kotoutumista tukevat turvapaikanhakijoiden mielekkään arjen rakentuminen, riittävä psykososiaalinen tuki, työelämävalmiuksien edistäminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen aloittaminen turvapaikkaprosessin aikana. Jokaisesta osa-alueesta on tuotettu julkaisuun erillinen prosessikuvaus, jonka lisäksi kaikkia osa-alueita tarkastellaan sekä teoreettisesti, että hankkeen aikana tapahtuneiden käytännön kokemusten valossa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 246
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-488-6 (Painettu)
ISBN 978-951-830-489-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 193s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu