Petri Jussila (toim.)

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa lähestytään musiikin pedagogiikan, uuden teknologian sekä pelillisyyden ja pelillistämisen teemoja eri näkökulmista käsin. Julkaisu sisältää useita käytännöllisiä kuvauksia ja esimerkkejä uudenlaisista pedagogisista ratkaisuista, mutta samalla hahmotellaan teeman merkitystä Suomalaiselle musiikkikampukselle ja Keski-Suomelle. 

Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa – hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta. PLAY-hankkeen päätavoitteena oli nostaa Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle.  

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 235
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-459-6 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-459-6 (PFD)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 90 s.
Hinta: -

Lataa avoin pdf


Aiheeseen liittyvää

Hyvä soiton opettaminen

Hyvään soiton opettamiseen kuuluu soittotaidon opettamisen lisäksi kasvatuksellisia elementtejä. Soiton opettamisessa on tärkeää ottaa huomioon oppijan aiemmat tiedot ja taidot sekä ohjata oppijaa taitavaan oppimiseen. Soittoharrastus pitää nähdä myös yhtenä osana oppijan muuta elämää. Tässä kirjassa tarkastellaan soiton oppimista erityisesti kasvatuksellisesta näkökulmasta ja kuvataan nuorten musiikkipedagogien näkemyksiä hyvästä soiton opettamisesta...

Näytä lisää