Business Intelligence

Tekijät: Erica Svärd, Jaana Lehtonen & Sirpa Linjama (toim.)

Julkaisun esittely

Julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden tekemää tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan artikkeleita Business Intelligencestä. Opiskelijat ovat konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijoita. Opiskelijat haastattelivat tutkimuksessa pienten ja keskisuurten yritysten avainhenkilöitä. Tutkimus tuo käytännönläheisyyttä opiskelijoiden kirjoittamiin artikkeleihin, jotka käsittelevät Business Intelligenceä useasta näkökulmasta.

Artikkelit antavat lukijoille tietoa liiketoimintatiedon hallinnan eri osa-alueista ja näkökulmista sekä esittelevät tutkimustulokset Business Intelligencen hyödyntämisestä tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. Artikkeleissa syventäviä näkökulmia ovat sisäinen ja ulkoinen liiketoimintatieto, BI tietojärjestelmät sekä operatiivinen ja strateginen johtaminen.

Osumia taloushallinnossa – Business Intelligence on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Julkaisu antaa hyvän käsityksen Business Intelligencen eri näkökulmista ja sen hyödyntämisestä pk-yrityksissä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 207
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-398-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-399-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 83 s.

lataa ilmainen pdf-verkkoversio

Aiheeseen liittyvää

Osumia taloushallinnossa

Julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden tekemää tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan artikkeleita taloushallinnon roolista ja merkityksestä yritysten ydinliiketoiminnan tukena erityisesti tilitoimistojen näkökulmasta.

Näytä lisää