Business Intelligence

Tekijät: Erica Svärd, Jaana Lehtonen & Sirpa Linjama (toim.)

Julkaisun esittely

Julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden tekemää tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan artikkeleita Business Intelligencestä. Opiskelijat ovat konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijoita. Opiskelijat haastattelivat tutkimuksessa pienten ja keskisuurten yritysten avainhenkilöitä. Tutkimus tuo käytännönläheisyyttä opiskelijoiden kirjoittamiin artikkeleihin, jotka käsittelevät Business Intelligenceä useasta näkökulmasta.

Artikkelit antavat lukijoille tietoa liiketoimintatiedon hallinnan eri osa-alueista ja näkökulmista sekä esittelevät tutkimustulokset Business Intelligencen hyödyntämisestä tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. Artikkeleissa syventäviä näkökulmia ovat sisäinen ja ulkoinen liiketoimintatieto, BI tietojärjestelmät sekä operatiivinen ja strateginen johtaminen.

Osumia taloushallinnossa – Business Intelligence on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Julkaisu antaa hyvän käsityksen Business Intelligencen eri näkökulmista ja sen hyödyntämisestä pk-yrityksissä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 207
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-398-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-399-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 83 s.

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Tarinat

Uramahdollisuus Valmetilla aukeni opinnäytetyön ansiosta

Talousjohtamisen erikoistuminen mahdollisti hyvän kombinaation taloushallinnon perusteista sekä järjestelmistä. Näiden taitojen soveltaminen korostuu työtehtävässäni. Tärkeänä on myös halu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Näytä lisää