Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta kirjan kansilehtiloppuun

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajan opas sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen. Kirja etenee vaihe vaiheelta, joten opiskelija voi aloittaa oman työnsä kirjoittamisen oppaan avulla ja edetä tekstissä samalla kirjoittaen työtään. Lukujen lopussa olevat tehtävät ja kysymykset auttavat rakentamaan omaa opinnäytetyötä vaihe vaiheelta. Kirja on erinomainen itsenäiseen työskentelyyn ohjaava opinnäytetyön opas, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eri osien kirjoittamiselle. 
Kirja on rakennettu niin, että se alkaa tutkimusaiheesta, tutkimusongelmasta ja tutkimuskysymyksistä ja etenee menetelmävalintojen kautta aineistokeruusta analyysimenetelmiin. Kirjassa on myös huomioitu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen verkkotutkimus. Kirjan lopussa on erillinen osio, jonka ohjeita noudattamalla opinnäytetyön kirjoittaminen helpottuu ratkaisevasti.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-387-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-388-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 391 s.
 

Loppuunmyyty

 

Aiheeseen liittyvää

Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun opaskirja tarjoaa rautaisannoksen siitä, miten tieteellinen työ raportoidaan ja mitä raportoidaan. Oppaan rakenne noudattaa tutkimusprosessin vaiheita, joissa kussakin esitetään vaiheiden sisältö kysymysten muodossa.

Online Research for Preparing Your Thesis

The book deals with online or web research or how to conduct qualitative and quantitative research in the Internet. Research activities have moved into the Internet, because people and businesses have moved there some of their operations. The net has become a place where people spend more and more of their time.

Näytä lisää