Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen

Tekijä: Jorma Kananen

kansikuva: opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas

Julkaisun esittely

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun opaskirja tarjoaa rautaisannoksen siitä, miten tieteellinen työ raportoidaan ja mitä raportoidaan. Oppaan rakenne noudattaa tutkimusprosessin vaiheita, joissa kussakin esitetään vaiheiden sisältö kysymysten muodossa. Vastaamalla kysymyksiin kirjoittaja luo samalla omalle työlleen yleisesti hyväksytyn esitystavan.

Työssä opastetaan, miten kirjoitetaan johdanto, tutkimusasetelma, teoriaosa, tutkimustulokset, johtopäätökset ja pohdinta. Noudattamalla kirjan ohjeistusta ja tehtäviä, jotka kytketään oman työn kirjoittamiseen, syntyy tieteellisesti pätevä tuotos, joka on ainakin rakenteensa osalta validi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 262
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-521-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-522-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 102

Osta verkkokaupasta

 

Aiheeseen liittyvää

Opinnäytetyön kirjoittajan opas

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajan opas sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen. Kirja etenee vaihe vaiheelta, joten opiskelija voi aloittaa oman työnsä kirjoittamisen oppaan avulla ja edetä tekstissä samalla kirjoittaen työtään. Kirja on erinomainen itsenäiseen työskentelyyn ohjaava opinnäytetyön opas, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eri osien kirjoittamiselle. 

Näytä lisää