Tekijä: Jorma Kananenkansilehti

Julkaisun esittely

Kirjan tarkoituksena on toimia opinnäytetyön tai pro gradun ohjauksen oppaana. Kirjassa käsitellään ohjausstrategioita, ohjausprosessia opinnäytetyöprosessin kannalta, opinnäytetyön erilaisia rakenteita ja sitä, miten opinnäytetyön osia voidaan kirjoittaa ohjatusti.

Opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittaminen on opiskelijalle usein haasteellista, koska hän ei tunne tieteellisen tutkimuksen geneeristä rakennetta. Jotta tämä ongelma poistuisi, on tämä kirja kirjoitettu nimenomaan siitä lähtökohdasta, miten työ saadaan rakenteellisesti oikeaksi ja tulokset tieteellisesti luotettaviksi. Kyse on prosessin hallinnasta, ja jo oikean tutkimusprosessin hallinta ohjaa oikeaan rakenteeseen. Opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittaminen ei ole mitään salatiedettä, joskin siitä on ehkä tehty sellaista.

Kirjassa annetaan ohjaukseen liittyviä käytännön ohjeita, joilla ohjaaja voi helpottaa omaa ohjaustyötään.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 220
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-424-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-425-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2016
Laajuus: 159 s.

Loppuunmyyty

 

Jaa

Aiheeseen liittyvää

Opinnäytetyön kirjoittajan opas

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajan opas sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen. Kirja etenee vaihe vaiheelta, joten opiskelija voi aloittaa oman työnsä kirjoittamisen oppaan avulla ja edetä tekstissä samalla kirjoittaen työtään. Kirja on erinomainen itsenäiseen työskentelyyn ohjaava opinnäytetyön opas, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eri osien kirjoittamiselle. 

Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas

Tämän kirjan tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä oppaana opiskelijan suunnitellessa, toteuttaessa ja kirjoittaessa kehittämistutkimukseen liittyvää opinnäytetyötä.