Verkkopilotti opettajankouluttajien ja opiskelijoiden näkökulmasta

Tekijä(t): Maarit Miettinen

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa tarkastellaan verkko-opetuksen kehittämistä ammatillisen opettajankoulutuksen toimintaympäristössä. Julkaisu on Opetuksen laadun strategisen kehittämisen hankkeen kustantama. Arvioinnin kohteena on ollut Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkopilotti, jossa kaksi opettajankoulutusryhmää opiskeli opettajaopintojaan verkkovälitteisesti. Raportissa tarkastellaan verkko-opettajankoulutuksen haasteita ja onnistumisia, ja pohditaan verkkopedagogiikan haasteita ja mahdollisuuksia opettajaksi kasvamisen näkökulmasta. Julkaisua voivat hyödyntää ammatilliset oppilaitokset, opettajankouluttajat ja kaikki verkko-opetuksen parissa työskentelevät henkilöt.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 197
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-380-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 113 s.
Lisätiedot: vain verkkoversio

Lataa avoin julkaisu