Esimerkkejä lukivaikeuksisen aikuisen ohjauksestakansilehti

Veijo Turpeinen & Eila Burns 

Julkaisun esittely 

Kirjassa kuvataan, miten lukivaikeus ilmeni apua hakeneilla aikuisilla ja mikä heitä auttoi, ei vain selviytymään, mutta myös menestymään opiskelussa ja työelämässä.

Tuen tarjoamisen ytimenä on ollut ohjattavien omien henkilökohtaisten vahvuuksien löytäminen ja niiden tehokas hyödyntäminen oppimisen tukemisessa. 

Toiveena on, että kuvatut esimerkit voisivat toimia eräänlaisena ’oppimisen oppaana’ ja rohkaisuna aikuisille ja nuorille aikuisille, joille lukeminen ja kirjoittamien tuntuu vaikealta. 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 230
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-444-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-445-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 61 s.

Osta verkkokaupasta

 

Aiheeseen liittyvää

Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus

Moninaisuus on monimutkainen juttu, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi monin tavoin. Tässä julkaisussa tarjotaan muutamia erilaisia näkökulmia moninaisuuden käsittelyn ja ymmärryksen tueksi.

Valmentaen ja ohjaten

Tämä julkaisu on ajankohtainen opas oppimisen ohjaamiseen työpaikoilla. Oppaan tarkoitus on auttaa oppisopimusopiskelijoiden ja muiden ammattiin opiskelevien työpaikkakouluttajia ja -ohjaajia heidän tärkeässä työssään opiskelijoiden kannustajana ja tukijana.

Mahdollisuuksien maa

Julkaisun sisältö kokoaa jo tiedossa olevaa työssä oppimisesta ja antaa virikkeitä opettajankouluttajille sekä ammatillisille opettajille työssä oppimisen ja koulutuksen edelleen kehittämiseksi.