Elämäntapamuutos verkkovalmennuksella
Pilottiryhmänä ylipainoiset nuoret perheineen

Tekijät: Hanna Hopia, Mari Punna, Katja Raitio, Maaret Rutanen

Julkaisun esittely

nettiVerkkari on verkkovälitteinen, elämäntapamuutosta tukeva ryhmävalmennusmalli, jota on testattu ylipainoisten nuorten ja heidän perheidensä parissa Keski-Suomessa. Mallin kehittämisen, pilotoinnin ja arvioinnin mahdollisti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus vuosille 2012–2013. Julkaisun ensimmäisessä osassa kuvataan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä, ylipainoon yhteydessä olevia tekijöitä sekä kotimaisia ja kansainvälisiä interventioita, joita on käytetty lasten ja nuorten ylipainon ehkäisyyn. Julkaisun toinen osa keskittyy nettiVerkkari-ryhmävalmennusmalliin ja siihen liittyvien käyttäjäkokemusten kuvaamiseen. Julkaisun tavoitteena on levittää tietoa ja auttaa juurruttamaan uusi, asiakkaiden elämäntapamuutosta tukeva ryhmävalmennusmalli, jossa hyödynnetään sekä vertaistukea että verkkoa ammattilaisen tuen lisäksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 171
Koulusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-314-8 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-315-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 77 s.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu