Verkkoyhteisöjen tutkiminen opinnäytetyönä

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Kirjassa käsitellään etnografisen tutkimuksen toteuttamista Internetissä, jota kutsutaan verkkoetnografiaksi, netnografiaksi, online- tai web-etnografiaksi.

Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaansa verkossa, joten tutkimuksen on myös siirryttävä verkkoon. Verkkoyhteisöt voivat olla tutkimuksen kohteena, tai verkkoa voidaan käyttää fyysisen maailman yhteisöjen tutkimiseen. Tiedonkeruumenetelminä toimivat havainnointi, osallistuva havainnointi, teemahaastattelut, kyselyt ja erilaiset dokumentit. Jotta tutkimus olisi netnografista, tutkijan on osallistuttava verkkoyhteisön toimintaan vähintään osallistuvalla havainnoinnilla.

Netnografiassa tutkija pyrkii saamaan syvällisen kuvan kohderyhmästään, joka voi olla mikä tahansa ihmisten muodostama ryhmä verkossa.

Kirjoittaja on toiminut tutkimusmenetelmien yliopettajana ja tutkijana Tekes-rahoitteisessa tutkimushankkeessa, joka käsitteli Internetin käyttöä yritysmaailmassa. Kirjassa kirjoittaja yhdistää tutkimusmenetelmien ja digimarkkinoinnin osaamisensa netnografiaksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 182
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-339-1 (Painettu)
ISBN 978-951-830-340-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 208 s.

Loppuunmyyty