Tekijät: Tapio Mäkelä, Toni Pekkola & Sirpa Tuomi

Julkaisun esittely

Hyvinvointiyrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, joka kattaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan. Hyvinvointialan liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kuluvan vuosikymmenen alussa 6600 yksityistä toimijaa työllisti 50 000 työntekijää. 

Kun nopeimman kotimaisen kasvun ja laajenemisen aikakausi on ohi, niin kansainvälistymisestä on muodostunut varteenotettava ja vaihtoehtoinen liiketoiminnan laajenemisen muoto. Tässä raportissa tarkastellaan Keski-Suomen maakunnan PK- ja mikro hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymisen tahtotilaa sekä vaihtoehtoisia kansainvälistymispolkuja. Selvityksen merkittävä anti oli havainto, että yritykset kokevat kansainvälistymisen hyvin yksilöllisesti.

Kirja on hyvinvointiyrittäjyyden kansainvälistymisen peruskartoitus ja sopii erinomaisesti tausta-aineistoksi kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrittäjille sekä korkeakoulujen hyvinvointialan opettajille ja oppilaille. 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 214
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-412-1 (Painettu)
ISBN 978-951-830-413-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 52 s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu