kirjoituksia musiikin ja tanssin pedagogiikasta

Kaija Hannula & Tuija Rautio (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana kehittämässä laaja-alaista, pedagogista opettajankoulutusta musiikin ja tanssin alalle kymmenen vuotta. Julkaisu MusTaa valkoisella on syntynyt tuon kokemuksen innoittamana. Se koostuu musiikin ja tanssin alan opetusta ja oppimista käsittelevistä artikkeleista, joiden kirjoittajat ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajia, yhteistyökumppaneita, alan opettajia ja opiskelijoita eri puolilta Suomea. Opiskelijoiden artikkelit ovat syntyneet osana heidän pedagogisia opintojaan.

Julkaisu on tarkoitettu oppimateriaaliksi sekä herättämään keskustelua laajemminkin musiikin ja tanssin alan opetuksen kentällä. Artikkeleissa pohditaan mm. opettajan ammattitaitoa, opiskelija-arvioinnin kysymyksiä, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä valtakunnallisten perusteiden että opetuksen toteutuksenkin näkökulmasta. Toivomme, että julkaisun kymmenen artikkelia innostavat lukijoita keskusteluun ja kehittämään kanssamme musiikin ja tanssin alan pedagogiikkaa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 103
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-164-9 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2009
Laajuus: 139 s.

Loppuunmyyty