Tekijät: Jaana Mäkelä, Mari Punna, Eija Sevón, Kaisa Malinen (toim.)

Julkaisun esittely

Minä ensin -hanke liittyy vahvasti Sote-uudistuksen esille nostamiin tarpeisiin. Uudistuksen myötä palveluiden ja työn digitalisoituminen toivat haasteen henkilöstön osaamiselle ja hyvinvoinnille.

Julkaisussa kuvataan sote-henkilöstön ja projektiasiantuntijoiden yhteiskehittämiseen, omakohtaiseen kokemukseen ja itseohjautuvuuteen pohjautuvaa hyvinvoinnin edistämistä. Artikkelit avaavat digitaalisten menetelmien asiantuntijuuteen pohjautuvaa sisällöllistä yhteiskehittämistä ja tietoturvallista menetelmien käyttöä. Lisäksi kerrotaan henkilöstön osaamisen laajentumisesta mobiilimenetelmäavusteiseen ohjaamiseen ja tukemiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 242
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-474-9 (Painettu) 
ISBN 978-951-830-475-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus:  117s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu