Kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä

Sanna Ojala, Suvi-Tuulia Leinonen, Henna Siltanen, Minna Junttila (toim.)

jamkjulk2692019_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Mitä elintarvikealan mikro- ja pienyrityksen tulee huomioida kansainvälistymisen ensiaskelilla? Mitä kansainvälisille messuille osallistuminen käytännössä tarkoittaa ja mitkä ovat verkostoitumisen mahdollisuudet? Meillä on vientiä! -julkaisun artikkelit ovat katsaus pienyrittäjien verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen, viennin tilanteeseen Saksan markkinoilla sekä Internationale Grüne Woche 2019 (IGW2019) -messujen toteutumiseen yrittäjien, hankehallinnoijien, opiskelijoiden, ulkoistetun vientikonsultin ja järjestävän päätahon MTK:n sekä maakuntaosastojen koordinaattoreiden näkökulmista. Artikkelit perustuvat haastatteluihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin. Artikkeleissa on hyödynnetty eri osallistujaryhmille sekä messuilla että messujen jälkeen toteutettujen palautekyselyiden koonteja. Julkaisu on kirjoitettu Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille – IGW2019 -hankkeen toimenpiteenä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 269
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-534-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-535-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 79 s.

Lataa avoin julkaisu