Riitta Ala-Luhtala & Sirpa Valkama-Hietamäki (toim.)kansilehti

Julkaisun esittely

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden- ja turvataitojen edistämisen hankkeen (MAUSTE-hanke 2015–2016) kehittämistyön lähtökohtana ovat olleet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä voimavaralähtöinen työskentely. Globaalisti oikeudet nähdään perusteena kaikelle seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen työlle. MAUSTE-hankkeessa selvitettiin maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveyden edistämisetä. Saatuja tuloksia huomioiden toteutettiin asiantuntijoiden suunnittelema koulutus ammattihenkilöille, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa. Hankkeessa toteutettiin myös naisten-, miesten, ja nuorten ryhmiä, joissa käytettiin voimavaralähtöisiä ja kokemuksellisia menetelmiä. Uusia materiaaleja tuotettiin niin maahanmuuttajille kuin ammattihenkilöille ohjaukseen (www.jamk.fi/mauste). MAUSTE-hanke toteutettiin yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa ja Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut Terveyden edistämisen määrärahoista hanketta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 229
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-442-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-443-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2016
Laajuus: 135 s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

From Taboo to Health and Human Rights

The Centre of Excellence in Sexual Health Education in JAMK has been promoting sexual health and educating sexologists for almost 20 years in Finland. This book is a collection of articles about JAMK’s sexual health promotion education, development projects and expertise in sexual pedagogy, counselling and ethics...