Tiedotusta ja toimintaa LuoKSe-hankkeessa

Sanna Peltola (toim.)

Julkaisun esittely

LuoKSe -luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta tiedonvälityshankkeessa toteutettiin monikanavaista tiedottamista luontolähtöisen palvelutoiminnan eri toteutusmuodoista, Green Care-toiminnan perusedellytyksistä sekä palveluntuottamisen osaamis- ja palveluvaatimuksista. Hankkeessa toteutettiin myös erilaisia kokeiluja, joiden avulla pystyttiin testaamaan palveluideoita, kerryttämään kokemustietoa ja keräämään käyttäjäpalautetta.

Tässä julkaisussa kerrotaan monikanavaisen tiedonvälityksen toteutuksesta ja käytännön kokemuksista, luontolähtöisen toiminnan osaamis- ja palveluvaatimusten kartoitusten sekä luontolähtöisen toiminnan tulevaisuustyöpajojen tuloksista. Julkaisussa on käytännön tietoa eläinavusteisen toiminnan kokeiluista (akvaario-avusteinen toiminta), eläinvierailujen toteutuksesta sekä Green Care-toiminnasta muistisairaiden arjen tukena. Julkaisun artikkeleihin on koottu tietoa kaksivuotisen tiedonvälityshankkeen eri toimintojen tuloksista, kokemuksista ja esimerkeistä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 239
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-469-5 (Painettu) 
ISBN 978-951-830-470-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 97 s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Lumoa luonnosta

Lumoa luonnosta -raportti käsittelee mahdollisuuksia työhön kuntoutumiseen ja työllistymiseen erilaisissa luontolähtöisissä ympäristöissä kuten maa-, puutarha- ja eläintilat, villi luontoympäristö ja kaupunkiluonto.

Näytä lisää