Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan kansikuvaarviointiraportti

Tekijät: Tapio Varmola, Päivi Myllykangas, Hannu Korhonen & Juha Viitasaari

Julkaisun esittely

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on toteuttaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Tämä on järjestyksessään toinen ulkoinen arviointi, jonka Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tilannut TKI-toimintansa kehittämiseksi. Arvioinnissa keskeisinä teemoina ovat TKI-toiminnan vaikuttavuus ja laatu. Vaikuttavuuteen liittyy olennaisesti yhteistyö ja toiminta osana ekosysteemejä. Arviointiraportti sisältää useita kehittämissuosituksia JAMKin TKI-toiminnan kehittämiseksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 245
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISBN 978-951-830-480-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-481-7 (PDF)
ISSN-L 1456-2332
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 69 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu