Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon

Tekijät: Sanna Ahonen (toim.)

Julkaisun esittely

Kehittyvä maitotila tarvitsee investointeja tietyin väliajoin. Onnistunut investointi vaatii hyvän suunnittelun, toteutuksen sekä tuotannon käynnistymisen. Tässä julkaisussa paneudutaan navetan rakentamiseen, peltoviljelyn suunnitteluun, maidontuottajien hyvinvoinnin huomioimiseen sekä eläinmäärän hallintaan. Näiden kaikkien osa-alueiden yhteensovittaminen on oleellista onnistuneessa investoinnissa.

Tarkoituksena on nostaa esiin niitä asioita, joihin maidontuottajien tulisi kiinnittää huomioita investointiprojekteissaan. Julkaisu ei anna vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta
sen tarkoitus on saada maidontuottajat pohtimaan asioita eri kanteilta ja etsimään vastauksia yhä perusteellisemmin. Julkaisuun liittyy myös sähköistä materiaalia.

Julkaisun on toteuttanut Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon -hanke. Hanketta on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten kautta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 188
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-353-7 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-354-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 50 s.
Hinta: -

lataa ilmainen pdf-verkkoversio