Tekijät: Jaana Paltamaa, Eija Janhunen, Emmi Matikainen, Mia Tammelin, Toini Harra & Merja Rantakokko

kirjan kansikuva

Julkaisun esittely

REcoRDI (Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation) on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama strateginen hanke, joka toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä vuosina 2019–2022. REcoRDI -hankkeen tavoitteena on edistää kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen toimintamalleja sekä tutkimustiedon hyödyntämistä kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi, yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi ja koulutuksen tarpeisiin.

Tässä julkaisussa raportoidaan kyselytutkimuksen tuloksia, jonka tarkoituksena oli selvittää kuntoutusalalla tehtävän soveltavan tutkimuksen nykytilannetta, laajuutta ja aiheita, sekä saada tutkijoiden näkemyksiä siitä, mihin kuntoutuksen tutkimusta tulisi jatkossa kohdentaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana REcoRDI -hankkeessa kehitettävää kuntoutuksen tutkimuksen tiekarttaa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 290
Koulutusyksikkö: JAMK Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-586-9 (Painettu)
ISBN 978-951-830-587-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 90 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu