Kotihoidon työntekijöiden itsearvioitu osaaminenkansikuva

Tekijät: Pirjo Tiikkainen & Kristiina Juntunen

Julkaisun esittely

Kotihoito muuttuu vaativammaksi, kun yhä useammin tavoitteena on yhtäältä nopea kotiutus sairaalasta ja toisaalta tukea ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kukoistava kotihoito -hankkeessa kehitettiin uudenlaisia toimintamalleja vastaamaan kasvavia haasteita. Osana kehittämistyötä kartoitettiin kotihoidon henkilöstön osaamista. Julkaisussa kuvataan asiakkaan tarpeiden näkökulmasta kotihoidon ydinosaaminen, itsearviointimittarin laatiminen sekä koko Keski-Suomen kotihoidon henkilöstön osaamiskartoituksen tulokset. Tulosten pohjalta pohditaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita. Näiden pohjalta annetaan lopuksi kehittämisehdotuksia kotihoidon henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi ja hyödyntämiseksi moniammatillisissa työryhmissä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 253
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-504-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-503-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 83 s.

Lataa avoin julkaisu