ELO JAMKissa

Anne Hakala, Juha Hautanen & Hannu Ikonen (toim.)

jamkjulk2782020_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

JAMKin koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuodesta 2014 saakka esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Tässä sarjan kuudennessa julkaisussa luodaan katsausta JAMKin elinikäisen oppimisen eli jatkuvan oppimisen käytänteiden kehittämistyöhön vuonna 2019.

Julkaisussa esitellään erilaisia opintojen joustavoittamisen ratkaisuja. Uudistamisen kohteena ovat olleet elinikäistä oppimista tukevat menettelytavat, pedagogiset ratkaisut ja innovatiiviset koulutusmuodot, joilla varmistetaan oppijan osaamisen ajankohtaisuus koko hänen työuransa ajan. Elinikäisen oppimisen muotojen laajentuminen JAMKissa on mahdollistunut myös asiakaspalvelua ja opiskelijahallintoa tehostamalla.

Koulutuksen kehittämiskatsauksen tarkoituksena on tuoda esiin ja levittää kokeiltuja hyviä käytänteitä. Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville. Oivaltavia hetkiä JAMKin pedagogisen kehittämistyön parissa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 278
Koulutusyksikkö: JAMK Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-559-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 107 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

kirjan kansilehti

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2018

JAMKin koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuodesta 2014 saakka esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Tässä sarjan viidennessä julkaisussa pureudutaan käytännönläheisesti kärkihankkeiden, verkosto- ja työelämäyhteistyön tuomaan sparraukseen JAMKin pedagogisessa kehittämisessä vuonna 2018.

Näytä lisää