Vertaistuella tuloksiinkansikuva

Tekijät: Anne Hakala, Hannu Ikonen & Arja Pakkala (toim.)

Julkaisun esittely

Tässä neljännessä koulutuksen kehittämisen katsauksessa kuvataan käytännönläheisesti JAMKin pedagogisen kehittämisen toimintaa ja tuloksia vuodelta 2017. Uudet työelämäläheiset oppimis- ja kehittämisympäristöt, vertaiskehittäminen, hybridiopetus ja videoiden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä toimivat esimerkkeinä tehdyistä kokeiluista.

Pedagentit ovat toimineet JAMKissa kahden vuoden ajan pedagogisen muutoksen vauhdittajina ja opettajien mentoreina. Pedagentti-toiminnan vertaistuki on koettu vaikuttavaksi keinoksi parantaa koulutuksen laatua ja muuttaa toimintamalleja kohti avoimempaa ja yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Tarkastelu tuo esiin myös esimiestyön ja johtamisen muutospaineita AMK-toimintaan, jotta se tukisi uutta joustavuutta vaativaa opettajuutta.

Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 241
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-473-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 78 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna

Lataa avoin julkaisu

Aiheeseen liittyvää

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016

Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina vuoden 2016 aikana.

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2015

Tässä julkaisussa tuodaan esille asiantuntijoiden ja opettajien aloitteista syntyneiden pedagogisten kokeilujen tuloksia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Näytä lisää