Airuet aallonharjalla

Toimittajat: Anne Hakala, Hannu Ikonen, Sirpa Laitinen-Väänänen, Anu Raulo & Sirpa Tuomi

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa tuodaan esille asiantuntijoiden ja opettajien aloitteista syntyneiden pedagogisten kokeilujen tuloksia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Lyhytkestoiset pedagogiset kokeilut käynnistettiin osana Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteet (AIRA) -hanketta, jonka avulla selkiinnytettiin tutkintokoulutuksen rakennemuutoksen sisällöllisiä ja pedagogisia kysymyksiä. Kokeilut aloitettiin kevään 2015 alussa ja ne päättyivät syyslukukauden alkuun mennessä. Teemat vaihtelevat. Esillä ovat palvelumuotoilun menetelmät aikuiskoulutuksen suunnittelussa, verkkopedagogiikan uudet suunnat, monimuotoisuus, ohjaus sekä työn opinnollistaminen. 

Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 209
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-400-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 194 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna