Harri Keurulainen, Maija-Liisa Siitari & Ritva Ylitervo (toim.)

kansikuva

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa avataan haastatteluihin perustuen opiskelijoiden, opettajien sekä oppilaitosten hallinnon kokemuksia ammatillisen koulutuksen uudistuvasta oppimisesta. Lisäksi valotetaan ohjaavan arvioinnin merkitystä ammatillisen oppimisen tukena.

Ammatillisen koulutuksen meneillään oleva muutos haastaa opettajat, koulutuksen järjestäjät sekä työpaikat oppimaan uusia toimintatapoja. Yksilöllisyys haastaa yhteisöllisyyden ja oppimisen mahdollistamiseksi mietitään uusia pedagogisia ratkaisuja. Pedagogiselle johtamiselle asettuu uusia haasteita oppimisen siirtyessä entistä enemmän työpaikoille. Työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö onkin saanut uudistuksen myötä entistä arvokkaamman ja laajemman merkityksen.

Tämä julkaisu on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville ja opiskeleville sekä kaikille ammatillisen koulutuksen uudistumisesta kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 259
Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISBN 978-951-830-516-6 (Painettu)
ISBN 978-951-830-517-3 (PDF)
ISSN-L 1456-2332
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 101 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Hei me HOKSataan!

Uudistunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on asemoinut erityisen tuen järjestämisen oppilaitoksissa uudella tavalla. Tämän julkaisun yhteisenä, kokoavana teemana on ammatillisen koulutuksen muutokset ja tulevaisuus.

Valmentaen ja ohjaten

Tämä julkaisu on ajankohtainen opas oppimisen ohjaamiseen työpaikoilla. Oppaan tarkoitus on auttaa oppisopimusopiskelijoiden ja muiden ammattiin opiskelevien työpaikkakouluttajia ja -ohjaajia heidän tärkeässä työssään opiskelijoiden kannustajana ja tukijana.

Näytä lisää